Пројекат ЗАСАДИ ДРВО

Пројекат ЗАСАДИ ДРВО у циљу очувања животне средине и подизању свести код најмлађих о значају пошумљавања садница Белог бора, две саднице ученици првог разреда засадили су у дворишту школе 24.2.2022.