Продужени боравак

У нашoј шкoли прoдужени бoравак је oрганизoван за ученике првoг и другoг разреда, дoк ученици трећег и четвртoг разреда дoлазе у прoдужени бoравак када им је пoтребна пoмoћ кoд градива или припреме за кoнтрoлни или писмени задатак.

Рад се одвија у две смене.
Радно време боравка је од 9:00h до 12:45h, када ученици иду пре подне у школу и од
11:30h дп 15:30h када ученици иду после подне.

Деца имају оброк, који је правилан и здрав.
Свакодневно се настоји да се омогући боравак на свежем ваздуху. Деца уче нове игре, играју фудбал, између две ватре, прескачу вијачу, играју бадмингтон, школицу, твистер, раде вежбе обликовања… више у документу>>>>>