ИЗЛОЖБА НОВИХ КЊИГА

Пројекат Министарства просвете науке и технолошког развоја, у складу са закључком Владе Републике Србије, врши богаћење библиотечког фондда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла.