Наши пензионери

 • Вера Зотовић – учитељица
 • Радисав Дунчић – учитељ
 • Миланка Дунчић – наставник српског језика
 • Браниславка Стојановић – наставник француског језика
 • Снежана Дејановић – наставник математике
 • Миливоје Стокић – наставник српског језика
 • Динка      Јанићијевић   – наставник хемије
 • Милена Стојадиновић – наставник хемије
 • Славица Митковић – дефектолог, директор
 • Деса Вујовић – учитељица
 • Слободан Михајловић – учитељ
 • Мирјана Миленковић – учитељица
 • Топилца Јовановић – наставник ликовне културе
 • Добрица Ивковић – домар
 • Радмила Нешић – секретар
 • Мира Радојевић – куварица
 • Мира Станковић – помоћни радник
 • Драгољуб Станковић – помоћни радник
 • Милосав Симоновић – наставник математике
 • Војин Сладоје – наставник математике, директор