РАСПОРЕД ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА У ТОКУ ОНЛАЈН НАСТАВЕ ОД 2.11.ДО 6.11.2020.

Датум 02.11.2020. 03.10.2020. 04.11.2020. 05.11.2020. 06.11.2020.
Час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
13:00-13:30 Српски језик Биологија Географија Српски језик Географија
Владимир Аранђеловић Драган Живанић Марија Војиновић Ивана Стојић Светлана Мирчић
V-1 VII-1 V-1 VI-1a VII-1
Усмени Контролни Усмени Усмени Усмени
14:00-14:30 Српски језик Биологија Географија Српски језик Географија
Владимир Аранђеловић Драган Живанић Марија Војиновић Ивана Стојић Светлана Мирчић
V-2 VII-2 V-2 VI-1b VII-2
Усмени Контролни Усмени Усмени Усмени
15:00-15:30 Математика Биологија Географија Српски језик Математика
Тамара Милошевић Драган Живанић Марија Војиновић Ивана Стојић Тамара Милошевић
VI-1a VIII-1 VI-1 VII-1 VIII-1
Писмени (исправка) Контролни Усмени Усмени Писмени (исправка)
16:00-16:30 Математика Биологија Историја Српски језик Математика
Тамара Милошевић Драган Живанић Весна Симић Ивана Стојић Тамара Милошевић
VI-1b VIII-2 VI-1 VII-2 VIII-2
Писмени (исправка) Контролни Усмени Усмени Писмени (исправка)