Петак, 8.октобар

Спортске игре за ученике од 1.до 4.разреда

По предлогу Ученичког парламента одељења 7.и 8.разреда уређују своје учионице

Аутори и реализатори програма: Зорица Ђорђевић, Јасмина Стојановић, Лидија Денковић, Зорка матејић, Наташа Голубовић, Горица Анђелковић, Невена Костић, Тијана Ђокић, Драгана Грбић, Биљана Живковић и ученици.