Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2019/2020.годину

Промена календара образовно васпитног рада у основној и средњој школи.