БЕЗБЕДАН ИНТЕРНЕТ ЗА ЦЕЛУ ПОРОДИЦУ-ДЕЦА И ИНТЕРНЕТ

На приказаном  линку се можете информисати и прочитати публикацију која је настала у оквиру пројекта „БЕЗБЕДАН ИНТЕРНЕТ ЗА ЦЕЛУ ПОРОДИЦУ“, ДЕЦА И ИНТЕРНЕТ-ПАМЕТНО ОД ПОЧЕТКА,коју спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете ,науке и технолошког развоја и Ужичким центром за права детета.

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/brosura-za-roditelje.pdf