Monthly Archives mart 2022

Пројекат ЗАСАДИ ДРВО

Пројекат ЗАСАДИ ДРВО у циљу очувања животне средине и подизању свести код најмлађих о значају пошумљавања садница Белог бора, две саднице ученици првог разреда засадили су у дворишту школе 24.2.2022.

прочитај више

ИЗЛОЖБА НОВИХ КЊИГА

Пројекат Министарства просвете науке и технолошког развоја, у складу са закључком Владе Републике Србије, врши богаћење библиотечког фондда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла...

прочитај више